Home / Bursluluk ve Kabul Sınavı Katılım Şartları

Bursluluk ve Kabul Sınavı Katılım Şartları

Oturumlar kontenjanlarla sınırlıdır.

 • Burs, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’na ocak  ayı  sonuna kadar erken  kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
 • Burs, sadece 1 dönem  değil okul eğitimi süresince  ( 9-10-11-12.sınıflarda) geçerlidir.
 • Burs, sınava girilen  bölüm / alan  için geçerlidir. Diğer bölüm/alanlar için veli talebi üzerine okul yönetimi tarafından uygun bulunması halinde kullanılabilir.
 • Öğrenci, kazandığı bursu yalnızca sınava girdiği kampüste bulunan okul/ bölüm/ alanlarda  kullanabilir. Diğer Kokpit Okulları için  veli talebi üzerine  ilgili okul yönetimi tarafından uygun bulunması halinde kullanılabilir.
 • Sınav yeri, öğrencinin online başvuru formunda ve giriş belgesinde belirtilen okuldur.
 • Burs oranları, ilgili kampüs için belirlenen burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir.
 • Eşit puan alan öğrencilerden yaşı küçük olana bursluluk önceliği verilir.
 • Başvuruda belirtilen öğrencilerin sınava katılmamaları durumunda yerlerine başka öğrenciler giremez.
 • Sınavda cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına izin verilmeyecektir.
 • Sınava katılacak öğrenciler, online başvuru sonrasında oluşturulan giriş belgesini (.pdf), kimlik kartını veya resimli/onaylı öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.
 • Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.
 • Sınav başlangıç saatinden en az 5  dakika önce sınava gireceği sınıfta hazır bulunmayan öğrenciler sınava kabul edilmez.
 • Sınava 8. Sınıfa halen devam eden öğrenciler katılabilir.