Bursluluk ve Kabul Sınavı Katılım Şartları

Oturumlar kontenjanlarla sınırlıdır.

 • Burs, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’na şubat  ayı  sonuna kadar erken  kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
 • Bursluluk sınavı sonucu elde edilecek başarı bursu okul eğitimi süresince  ( 9-10-11-12. sınıflarda) geçerlidir.
 • Öğrenci, kazandığı bursu yalnızca sınava girdiği kampüste bulunan okul/ bölüm/ alanlarda  kullanabilir. Diğer Kokpit Okulları için  veli talebi üzerine  ilgili okul yönetimi tarafından uygun bulunması halinde kullanılabilir.
 • Sınav yeri, Muğla Kokpit Okulları Kampüsüdür. ( ULA ilçesi, Muğla-Marmaris yolu üzeri )
 • Burs oranları, ilgili kampüs için belirlenen burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir.
 • Eşit puan alan öğrencilerden yaşı küçük olana bursluluk önceliği verilir.
 • Sınavda cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanılamaz.
 • Öğrenciler, online başvuru sonrasında kimlik kartını ve resimli/onaylı öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.
 • Kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.
 • Sınav başlangıç saatinden en az 5  dakika önce sınava gireceği sınıfta hazır bulunmayan öğrenciler sınava kabul edilmez.
 • Sınava 8.-9.-10. sınıfa halen devam eden öğrenciler katılabilir.